Objednávky na tel. čísle 739 002 073, nebo emailu: [email protected]

Pracovní doba: pondělí - pátek dle telefonické domluvy.

Pracoviště FyzioSport nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Terapie je možná pouze za přímou platbu.

Služba Cena
55min. terapie 650 Kč (od 1. 10. 2022)

Fyzioterapie má ohromné možnosti vstoupit a nadále ovlivňovat dění v pohybovém systému. Jeho bolestem je možné účelně předcházet, dále je řešit (jedná-li se o bolesti, které mají tzv. funkční charakter, stejně tak řadu potíží strukturálních) a poté předcházet dalším. Každá konzultace musí být zahájena vyšetřením pohybového aparátu, jinak není možné stanovit příčinu poruchy. Mnohdy je však velmi obtížné se základní příčiny dopátrat, zvláště v situacích, kdy mají bolesti chronický průběh a trvají i několik let. V terapii je nutný komplexní přístup, který zaručí obnovu správných svalových funkcí, regeneraci poškozených struktur, návrat k jakési rovnováze, kompenzaci náročné profese nebo sportu.

Ve své praxi pracuji výhradně se stabilizačně mobilizační technikou - tzv. SM systémem (jehož autorem je MUDr. R Smíšek), která umožní nejenom mně ale především vám přistupovat k pohybovému systému především aktivně. Řadu potíží jste schopni vyřešit sami, stačí se naučit poslouchat řeč svého těla a trochu jí porozumět. Bolest je informace. A ať se nám to líbí nebo ne, je to zpráva v podstatě pozitivní. Pokud místo zamyšlení se nad její příčinou sáhneme po analgetiku, protože je to nejrychlejší cesta se jí zbavit, zaděláváme si na bolesti mnohem závažnější. Přistupujme tedy k vlastnímu tělu trochu zodpovědněji, ušetříme si hromadu zbytečných starostí.

Terapii lze doplnit prvky z konceptu Jarmily Čápové (aktivní stabilizace lopatky, jakožto nutného předpokladu k plnému využití správných motorických stereotypů), MUDr. E. Raševa (posturomed, propriomed) nebo v neposlední řadě přiložením kineziologického tejpu.

Individuální terapii je možné doplnit anebo nahradit pravidelným cvičením ve skupině – na SportKM jsou pro vás připraveny programy cvičení na velkém míči nebo Bosu Core (pomalé formy cvičení na nestabilní ploše).